Acceptskolen

Praktisk del

 

Acceptskolens praktiske del

Alle med driftsansvar må bestå en relativt omfattende praktisk prøve, basert på pensumet i den teoretiske delen. For alle renholdere vil den praktiske delen og teoretiske prøven slås sammen til én prøve, som gjennomføres ute på et oppdragssted. Etter mye sondering og mange erfaringer, har vi kommet frem til at dette er den mest effektive modellen, hvor vi får overført fagkunnskapen på den mest virkningsfulle måten. Renhold er tross alt et praktisk fag, og derfor mener vi det mest optimale rent pedagogisk, er å utføre praksisen umiddelbart etter at man har mottatt teorien i hver modul.