METODER

 

Metoder med høyere rengjøringseffekt

Etter lengre tids utvikling og testing har vi avdekket noen få små, men svært betydningsfulle detaljer som gjør en stor forskjell på resultatene. Det omfatter både fremgangsmåten, rekkefølgen og utstyret som benyttes. Kunsten har vært å teste og diskutere seg frem til metoder som ikke innebærer en fullstendig utskiftning av store mengder utstyr. Hvilket ville vært en uforsvarlig belastning for både medarbeidere, logistikken, økonomien og den klima/miljømessige bærekraften.

Maskinrenhold komprimert