Ergonomi og HMS

 

Utstyr og metoder som bedrer hverdagen for våre medarbeidere

Har direkte sammenheng med utviklingen av metoder og utstyr med vesentlig høyere rengjøringseffekt. Det i seg selv er et betydningsfullt HMS-tiltak for våre medarbeidere. Dersom dette er mest mulig optimalt, er gevinsten at de ikke må jobbe unødig hardt i forhold til den oppgaven de skal utføre. Med de gammeldagse metodene, har belastningen for renholderne vært altfor høy. Noe som gjenspeiler seg i sykefraværet generelt i bransjen. Et annet viktig bidrag til renholdernes ve og vel, er realistiske beregninger av ytelser for hvert oppdrag. Rengjøring er et svært krevende fysisk arbeid i seg selv, så det er uforsvarlig å utøve et urimelig tidspress i tillegg. Når våre renholdere får tid nok til å gjøre jobben skikkelig, metodene er effektive og utstyret gir dem en ergonomisk arbeidsstilling, reduseres den totale helsemessige belastningen betraktelig.